tarieven / locatie,s

Kosten (voor 2020/2021):

U krijgt jaarlijks drie uur dieetadvisering uit de basisverzekering. Dit zijn 5-6 consulten.

 

In een aantal gevallen zit er een extra vergoeding in de aanvullende verzekering. U krijgt altijd te horen hoeveel extra uren dieetadvisering u uit de aanvullende verzekering krijgt. 

 

 

Indien u naast de uren uit de basis-, en aanvullende verzekering meer dieetadvisering nodig hebt gelden de onderstaande tarieven:

  

Tarieven: (voor 2020/2021)

a. Eerste consult, zonder energiebehoefte meting          € 68,-

b. Eerste consult met energiebehoefte meting                € 85,-

c. Vervolgconsult (30 minuten)                                              € 34,-

d. Verlenging machtiging                                                       € 17,-

Alle vergoedingen vanuit de zorgverzekering worden direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien consult voor eigen rekening is krijgt u een factuur thuis. 

Spreekuurlocaties:

-       Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Koetshuislaan 603_627, 5146BR Waalwijk

Donderdagavond

 

-        Huisartsenpraktijk van Coothstraat                                   

     Mr van Coothstraat 2 5141SP Waalwijk                                        

Vrijdag 

 

-      De Balade

     Balade 1, 5142BX Waalwijk

     Woensdagmiddag

 

-    Huisbezoek  

     Indien u het om wat voor reden dan ook lastig vindt om naar de praktijk te komen kan ik ook bij u thuis komen.